Skip to content

17/08/2020 News

โททาลปรับโฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

Super Strong Film

 

 

ททาลปรับโฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม มาพร้อมดีไซน์รูปแบบกระป๋องใหม่ ✨ คุณภาพเน้นๆ ผลลัพธ์คับกระป๋อง

เราออกแบบด้วยหลักทางกายศาสตร์ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 

ฉลากรูปแบบใหม่ เข้าใจง่ายขึ้น  

ฉลากผลิตภัณฑ์หล่อลื่นดีไซน์ใหม่ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหน้าปัดของรถยนต์ 

โดยแนวความคิด ผ่านกระบวนการวิเคาะห์ตามความต้องการของตลาดและเน้นผู้บริโภค

เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ พร้อมทั้งสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายทั่วไป 

สีใหม่ แกลอนใหม่   

สีของแกลลอน สำหรับแสดงระดับสมรรถนะที่แตกต่างกัน  

ฝาซีลพิเศษ

ฝาซีลรูปแบบเฉพาะโททาล ดึงออกเป็นเกลียว ปิดแน่น  ป้องกันสินค้าปลอม   

กล่องบรรจุภัณฑ์  

กล่องบรรจุสินค้า   มีปริมาณสุธิ ตามที่กฏหมายกำหนด    

เราใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อความสะดวกสบาบของผู้บริโภค  

 

#Total #น้ำมันเครื่องโททาล #น้ำมันครื่องคุณภาพจากฝรั่งเศส